Tijdlijn therapie met ACT (acceptance commitment therapy)

Tijdlijn therapie is een methode, die de levenslijn met betrekking tot een hulpvraag in perspectief zet. Door deze levenslijn wordt helder hoe het probleem nu is en waar het probleem is ontstaan. De levenslijn wordt ruimtelijk gekaderd en men gaat naar de oorsprong van de gebeurtenis en de daarbij behorende leeftijd van de kind. Het inleven en doorleven van de gevoelens en mogelijke angsten biedt inzicht en werkt transformerend.