Logische Niveau

Robert Dilts heeft het model van de Logische Niveaus ontwikkeld op grond van Gregory Bateson’s boek Steps to an Ecology of Mind. Het model laat een interne hiërarchie zien waarbij elk hoger niveau psychologisch gezien een lager niveau omvat. Dit model helpt bij het verkrijgen van inzicht in je eigen en andermans model van de wereld. Bateson beschrijft de Logische niveaus als volgt:

  • Een hoger niveau organiseert de informatie op onderliggende niveaus.
  • Verandering op een lager niveau kan verandering op een hoger niveau bewerkstelligen.
  • Verandering op een hoger niveau zal verandering op alle lagere niveaus bewerkstelligen.
  • De oplossing van een probleem ligt bijna nooit op het niveau waar het probleem wordt geconstateerd, bijna altijd op een ander (hoger) niveau.

logische-niveaus