Ik ben in balans

Doel:

IK ben in balans training

Ik training is gericht op het vergroten van het zelfvertrouwen en geeft concrete handvatten om kinderen bewust te laten zijn van zichzelf en hoe je kunt omgaan met je emoties. Ook mogelijk op locatie! School of GGZ instelling.

Voor wie:

Kinderen die zelf graag willen begrijpen hoe ze hun gedrag kunnen veranderen. Het kan zijn dat kinderen zich snel of vaak boos, verlegen, verdrietig, bang, eenzaam, onzeker voelen.

Hoe ziet de training eruit?

Kinderyoga vormt de basis. Veiligheid kunnen ervaren in je eigen lichaam en van daaruit het contact naar je emoties en de buitenwereld voelen en ervaren.

Waarom het lichaam als basis?

Kinderen leren via hun lichaam. Het brein is volop in ontwikkeling en het lichaam slaat alles op en verwerkt ervaringen. Kijk maar eens hoe vaak en veel kinderen bewegen. Naast bewegen wordt gebruikt gemaakt van verschillende methodieken naar gelang de leeftijd en dynamiek van de groep of individu.

Een aantal methodieken die gebruik worden in de training; spel, visualisaties, helend tekenen, delenwerk (voice dialoque), kids’ skills, emotiespel, krachttraining, RET ( rationele, emotionele therapie), hypnotherapie, dans, muziek en elke week krijgt het kind een opdracht mee. Medewerking van ouders, leerkrachten en artsen is gewenst.

IK Ben in Balans training

8 tot 20 jaar

Les 1 Wie ben ik?
Les 2 Ik en mijn ikken
Les 3 Ik en de ander
Les 4 Ik blijf mezelf
Les 5 Ik en mijn stilte
Les 6 Ik laat mij zien
Les 7 Ik mag er zijn
Les 8 Ik ben ok!
Les 9 Terugkomdag
Les 10 Terugkomdag