Oppositiedelenwerk

Bij de toepassing van deze methode onderzoek je in trance twee deelpersoonlijkheden die iets tegengestelds aan elkaar hebben. De communicatie tussen deze twee deelpersoonlijkheden is in deze methode van belang. Het ontdekken van de intentie van de deelpersoonlijkheden is hierbij belangrijk. Door inzicht in de beperkingen en mogelijkheden van de deelpersoonlijkheden ontstaat begrip. Vanuit begrip en acceptatie ontstaat meer ruimte.

Indien je een duidelijke discrepantie ervaart in jezelf is dit een inzicht gevende interventie. Voorbeeld van deelpersoonlijkheden zijn; denken/voelen, dik/dun, vrij zijn/gebonden zijn, weggaan/blijven (relatie, werk).