Sociaal Panorama

Het Sociaal Panorama model van Lucas Derks is een sociaal psychologisch instrument waarmee iemands onbewuste kaart van diens relationele werkelijkheid gewijzigd kan worden. Intermenselijke relaties worden in het sociaal panorama opgevat als cognitieve constructies in de mentale ruimte. Projecties worden helder en de positie ten opzichte van personen worden in kaart gebracht.