DTR Distraction Reprocessing Therapy, afgeleid van EMDR

Samen met BJT maakt het een krachtige methode om dieper liggende emoties te ontladen. In het brein kunnen nieuwe verbindingen worden aangemaakt. Volgens de theorie van Dr. Nicosia, maken de oogbewegingen pacemaker cellen aan. Deze cellen herstellen en activeren de communicatie tussen de cortex en het limbische systeem.

Pacemaker cellen zijn een klein groepje gespecialiseerde cellen die de samentrekkingen van het hart regelen door periodiek elektrische signalen af te geven aan andere hartcellen die weer in verbinding staan met de hersenen. Het limbische systeem en de cortex maken dan verbindingen waardoor onder andere het werkgeheugen geactiveerd wordt. Het werkgeheugen is een tijdelijke opslagplaats van taak-relevante informatie in de hersenen. Het activeren van oude herinneringen vindt plaats in het werkgeheugen en het vasthouden en onthouden van recente gebeurtenissen (www.kennislink/publicaties/gewone-hartcel-wordt-pacemaker). Dit zijn nieuwe inzichten en ontwikkelingen in de wetenschap. Naar de brein-hart verbinding wordt nog veel onderzoek gedaan.