Kinesthetisch werken met delen

Bij deze methode wordt gewerkt met diverse deelpersoonlijkheden van een persoon. Het zijn deelaspecten van de persoonlijkheid. Deelaspecten kunnen emoties, gedragingen, lichaamsdelen of karaktertrekken zijn. Door te werken met de diverse aspecten van de persoon kan de regie zich herstellen. Door de regie te herstellen ten aanzien van de diverse aspecten van de persoonlijkheid ontstaat inzicht. Vanuit de regie of vanuit de deelpersoonlijkheden ontdekt de persoon de eigen functie of belemmerende strategie van een persoonlijkheidsdeel. Door dit inzicht ontstaat ruimte en kunnen constructieve taken van de deelpersoonlijkheid behouden blijven.

De methode kinesthetisch werken met delen is bijzonder geschikt voor emotieregulatie, stressregulatie en ziekte inzicht.