Stress info

stress-info-txtStress is gezond en noodzakelijk om in actie te komen. Als de balans zoek is geraakt kun je de balans herstellen. Als je teveel druk ervaart in je gezin, werk, relatie(s), blijf er niet in hangen. Kom in actie en neem het heft in eigen handen.

Door inzicht te krijgen in je gedachtepatronen, overtuigingen, waarden en normen, krijg je handvatten om te onderzoeken wat relevant is voor je huidige functioneren en dit om te buigen naar gezond gedrag.

Persoonlijke begeleiding is erop gericht om samen te ontdekken hoe jij jouw balans weer terug vindt.

Symptomen die een alarmfunctie zijn!Stresssymptomen –

Vier Categorieën van Stress symptomen:

 • Lichamelijke symptomen
 • Gedragssymptomen
 • Emotionele symptomen
 • Denksymptomen

Lichamelijke Symptomen bij Stress

Stress – Lichamelijke Symptomen

 • Hoofdpijn
 • Rugpijn
 • Stijve nek, schouders
 • Spijsverteringsstoornissen
 • Maagpijn
 • Hartkloppingen, ‘racend hart’
 • Klamme, zweterige handen
 • Rusteloosheid, onrust
 • Vermoeidheid
 • Slaapproblemen (inslapen of doorslapen)
 • Duizeligheid
 • Oorsuizen

Gedragssymptomen bij Stress

Stress – Gedragssymptomen

 • Bazigheid, snauwerig
 • Bovenmatige kritisch t.a.v. de ander
 • Onvermogen om dingen af te krijgen
 • Tanden knarsen tijdens slaap
 • Overmatig alcohol- of drugsgebruik
 • Overmatig eten
 • Overmatig roken
 • Dwangmatig kauwgum kauwen
 • Tics of friemelen en plukken

Emotionele Symptomen bij Stress

Stress – Emotionele symptomen

 • Prikkelbaarheid, snel geïrriteerd
 • Snel overstuur of gefrustreerd
 • Snel huilen
 • Neiging om in woede uit te barsten
 • Nervositeit, onrust, chaotisch gevoel
 • Overweldigend gevoel van onder druk staan
 • Gevoel van machteloosheid en moedeloosheid
 • Ongelukkig voelen om onduidelijke redenen
 • Onvermogen om dingen te veranderen
 • Verveling en leeg, gevoelloos of onbestemd gevoel
 • Dingen hebben geen betekenis meer
 • Gevoel van eenzaamheid of alleen te zijn
 • Niet meer kunnen lachen, dingen zwaar inzien

Denksymptomen bij Stress

Stress – Denksymptomen

 • Moeite om helder te kunnen denken
 • Vergeetachtigheid
 • Besluiteloosheid
 • Geheugenproblemen, geheugenverlies
 • Concentratieproblemen
 • Gebrek aan creativiteit
 • Gebrek aan oplossend vermogen
 • Gedachten aan weglopen
 • Verlies van gevoel voor humor

Factoren Ontstaan Stress

Stress en stresserende factoren. De ernst of mate van stress c.q. negatieve of chronische stress is vaak het gevolg van een wisselwerking tussen verschillende factoren.

Stress Factoren

 • Belastende gebeurtenissen, eisen, verwachtingen of takenpakket waar je aan moet voldoen
 • Sociale ondersteuning die er al dan niet is (partner, ouders, vrienden, collega’s, hulpverlening)
 • Beschikbare financiële en materiële middelen (persoonlijk of via maatschappelijke instanties)
 • Persoonlijke instelling, houding en vaardigheden; problemen als bedreiging of juist als uitdaging zien
 • Lichamelijke toerusting op bepaalde taken, geschiktheid, weerbaarheid of kwetsbaarheid
 • Sociale woon-, leef- en werksituatie, veiligheid van de buurt en toekomstige zekerheid van werk.