Het nut en belang van psychotherapie

Psychotherapeutische methodes worden gebruikt om op een vaste manier te handelen om een bepaald doel te bereiken.

Indien er trauma’s ontstaan maakt het geheugen een mentaal beeld van de gebeurtenissen. De mentale beelden worden weer opgeslagen en veroorzaken cognitieve en emotionele vervormingen die passen binnen het kader van de persoon maar afwijkt van de realiteit. Hoe deze mentale beelden worden opgeslagen is afhankelijk van het ontwikkelingsniveau en infiltreert ontwikkelingstaken (dr. Martine F.Delfos, trauma vanuit een ontwikkelingsperspectief).
Het emotionele brein is ook gevoelig voor positieve herinneringen. Door subtiele veranderingen van een submodaliteit (interne codes) kan het wereldbeeld en belevingswereld positief beïnvloedt worden. Om de oorsprong van emoties te begrijpen hebben we begrip nodig over de werking van het brein en de fysiologische wisselwerking tussen het hart/brein connectie.

1.1 Werking van het brein

werking-van-het-brein

Een globale verdeling van het brein

De onderzoeker, fysicus en neurowetenschapper Paul McLean, ontdekte in de jaren 50 dat wij beschikken over 3 soorten breinen, met elk hun eigen functie.

  • De hersenstam of reptielenbrein: dit deel van het brein activeert en stimuleert instincten, reflexen en het basaal fysiek functioneren.
  • Het limbisch systeem of emotionele brein: dit deel van het brein stuurt gevoelens en emoties aan.
  • De neocortex of het denkende brein: de neocortex stuurt het cognitieve proces aan. Het proces is gericht op het denken, probleem oplossen, doel stellen en plannen.

Indien deze hersendelen goed samenwerken ontstaat er coherentie. De breinen zijn op elkaar afgestemd. Dit werkt weer door op de hele fysiologie van de mens.