Vervelend k*tkind!
26/05/2017
Ik ben jou en jij bent mij!
30/06/2017
Bekijk alles

Wil je een snoepje?

De nachtmerrie van elke ouder. Een familielid, bekende of een willekeurig persoon die je kind misbruikt. Wat beweegt een persoon om seksuele grenzen te overschrijden en hoe kun je je kind hiertegen beschermen? Er zijn boeken geschreven over hoe kinderen te beschermen en er zijn trainingen en externe activiteiten om de weerbaarheid te vergroten. Echte bescherming begint in het gezin. Dit is echter geen garantie om het helemaal te voorkomen. Als je nagaat dat de meeste misbruik plaatsvindt in het gezin of door naaste familie dan is het erg lastig aan te pakken.

Wat is misbruik?

Alle seksuele contacten tussen een kind en een volwassene is misbruik en strafbaar! Elke vorm van seksueel contact waarbij sprake is van manipulatie of dwang. Daarbij gaat het om handelingen die seksuele bevrediging of vernedering tot doel hebben. Misbruik heeft ook niets te maken heeft met sociale klasse of etnische achtergrond. Het komt in alle lagen voor. De meeste daders zijn:

  • Vader, broer, oom, moeder, zus, tante, neef, nicht
  • Coach, buurman, leerkracht of iemand verbonden aan school
  • Mensen werkzaam in ggz instellingen, gelovige instituten, (school)kampen
  • Onbekende mensen op het internet

Wat vergroot de kwetsbaarheid voor kinderen?

  • Een onveilige omgeving waar weinig emotionele aandacht is. In deze gezinnen wordt er nauwelijks met elkaar gecommuniceerd en iedereen leeft langs elkaar heen. Vaak er zijn conflicten in huis die niet worden opgelost. Basisgevoelens als veiligheid, waardering en liefde ontbreken. Het ontbreken van een goed fundament maakt een kind kwetsbaar.
  • Kinderen die een gat van de missende ouder opvullen. Moeders/vaders die hun zonen/dochters meer liefde en aandacht geven dan hun partner (omdat hij/zij fysiek of emotioneel afwezig is). Het kind krijgt dan al heel vroeg mee dat bepaalde behoeftes vervuld moeten worden van belangrijke volwassene. Eigenlijk is dit al een vorm van seksuele grensoverschrijding. Dit maakt ze extra kwetsbaar voor pedofilie (seksueel aangetrokken tot kinderen). Deze ongezonde dynamiek kan weer een voedingsbodem worden voor daders en slachtoffers.
  • Kinderen die heel veel gecorrigeerd worden ontwikkelen al snel een laag zelfbeeld. Correctie is noodzakelijk. Het gaat om de manier waarop er gecorrigeerd wordt. Als het corrigeren doorslaat. Veel correctie is; het kind constant op de huid zitten en geen  ruimte voor positieve bevestiging. Dit begint heel jong. Zo rond het tweede jaar wil het kind zich uiten en laten zien. Indien er geen ruimte is voor eigenheid en autonomie kan het kind zich onzeker gaan voelen en dus een diep gevoel van “ik mag er niet zijn” ontwikkelen. Pedofielen voelen dit feilloos aan. Er ontstaat herkenning “ik voel hetzelfde als jij”. Pedofielen zijn ook alleen maar op zoek naar aandacht en contact maar weten vaak niet hoe ze dit in het dagelijks leven krijgen. Dus zoeken ze maar weerloze kinderen.
  • In sommige gezinnen mag je geen “nee ”zeggen. Als je in het gezin al niet leert om voor jezelf op te komen zonder daar schuldgevoelens bij te krijgen, kun je ook lastiger “nee” zeggen in situaties die daar om vragen.

Achteraf hoor je heel vaak. Ik heb het echt niet geweten. Waarom heb je niets verteld of nog erger. Dit verzin je gewoon. Je hebt aandacht nodig, zeker! Ja, ja. Natuurlijk. Wie hou je dan voor de gek. Vaak wordt onbewust niets gezegd  omdat de confrontatie teveel gevolgen heeft. Waarom zou iemand in vredesnaam zoiets over zichzelf verzinnen? Denk toch na! Voor alle slachtoffers en daders is het belangrijk om seksuele  grensoverschrijding te verwerken en een plek te geven. Ja, ook, daders. Zij zijn waarschijnlijk ook weer slachtoffers van hun situatie en geschiedenis.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat na verwerking van misbruik een goed en betekenisvol leven mogelijk is. Dat is het met alle vormen van vroegkinderlijke trauma’s. Verwerking is vaak een lange weg met hobbels maar eenmaal losgekomen van je verhaal, is het tijd voor een nieuw script!

“there is a crack in everything, that’s how the light gets in”- Leonard Cohan