Waar heb ik het aan verdiend, dat jij zo tegen mij doet?
01/09/2016
Spiegeltje spiegeltje aan de wand….hoe angst je helemaal kan verlammen!
08/12/2016
Bekijk alles

Waarom Kain, Abel de hersenen insloeg

A cat do not like nasty little children. It was arrested.

Kain en Abel vertegenwoordigen het verhaal van jaloezie en het verwoestende effect van haat en nijd op de broederliefde. Volgens God maakte hij geen onderscheid tussen de twee heren. Echter het onderscheid werd wel gevoeld en dit wekte diepe razernij. Hoe het afloopt weet iedereen. Kain sloeg Abel de hersenen in en werd gedood.

Volgens het Bijbelverhaal zal de zonde 7 generaties voortduren. Volgens mij is het een blauwdruk geworden waar al het kwaad op is gebaseerd. Ongeacht of je wel of niet het verhaal gelooft. Geen erkenning krijgen voor je bestaan slaat diepe wonden in de ziel en maakt dat je verwijderd raakt van de liefdevolle essentie die we allemaal zijn.

Kunnen wij in de opvoeding de tijd nog omkeren? Wellicht kunnen wij God of hoe je het zelf ook noemen wilt, begrijpen. Voor streng gelovigen, maak je niet druk. Het gaat over de essentie van jaloezie. Wat drijft iemand om zo gefrustreerd te raken een ander pijn te willen doen.

“vergelijken is zo onzinnig omdat niemand gelijk is”

Hoe zou de wereld eruit zien als er in gezinnen en in families geen onderscheid wordt gemaakt tussen broers en zussen? Hoe zou de wereld eruit zien als leerlingen op school hun eigen ontwikkeling mogen volgen? Hoe zou het toch zijn als we gewoon erkenning krijgen en bevestigd worden in ons hele zijn. Beetje hoogdravend aan het worden…?

Elk kind heeft zijn eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden en het fundament van ons bestaan is liefde. Vraag willekeurige volwassenen wat hun kwaliteiten en talenten zijn en de meeste worden in verlegenheid gebracht en wijten alles aan iets buiten zichzelf. Bijvoorbeeld;  ik kan goed kleren naaien omdat ik nou eenmaal een goede naaimachine hebt, of zo. Genoeg voorbeelden te bedenken. De definitie van liefde is voor een ieder anders. In sommige gezinnen bijvoorbeeld, is het heel liefdevol om je kind volledig af te breken. Woorden als, je bent dik, dom, druk of onhandig, is kwetsend. Vaak weten ouders, verzorgers leerkrachten niet wat het effect is van de woorden en het gevoel waar het kind zijn of haar hele leven mee rondloopt. Alle opvoeders, voeden hoogstwaarschijnlijk kinderen op met de allerbeste intentie. Echter een gewelddadige en agressieve opvoeding creëert een visuele cirkel van gewelddadigheid. Een gewelddadige kind is op de een gewelddadige toekomst voorbereidt en zal alleen gewelddadigheid ontvangen en geven.

Het gevolg kan zijn dat we kinderen opvoeden die al op jonge leeftijd depressieve gevoelens ontwikkelen. Het aantal suïcide is schrikbarend hoog. Je hebt kinderen die imploderen (depressie, selectief mutisme, autisme spectrum stoornis, automutilatie, suïcide) en exploderen (ADHD, acting out behaviorisme, agressie, borderline, pesten, stelen, stiekem gedrag leidend tot manipulatie en ontwrichting van gezinnen en de klassensfeer). Al deze kinderen hebben te kampen met het zich niet gezien en gehoord voelen en/of ongewenst zijn. Indien in de belangrijke kinderjaren waarin de basis van de persoonlijkheid wordt gevormd, geen stabiele persoonlijkheid ontwikkelt kan worden, zal het kind een persoonlijkheid ontwikkelen die gebaseerd is om te overleven.

Totdat er een moment komt dat  kinderen een vertrouwenspersoon vinden in de vorm van opa en oma’s, leuke buren, lieve leerkrachten, sport, dans, muziek docenten. Dit zijn mensen die de ware essentie van het kind wel zien. Er is maar een iemand nodig om je toch geliefd te voelen. Soms is de overtuiging in het kind al zo ingesleten dat het trauma op trauma meemaakt en in de puberteit compleet afhaken op school, depressief zijn en alle hoop verliezen.

Laten we nou het lelijke eendje erbij pakken. Zij werd totaal uitgekotst door haar nest omdat ze voelde dat ze niet resoneerde met haar “familie”. Eenmaal de wijde wereld in ontdekte ze wie ze in essentie is. Een prachtige zwaan die kon genieten van haar schoonheid en grootsheid. Hoe dit afloopt weten we ook allemaal. Ze leefde nog lang en gelukkig.

Sommige mensen zoeken hun heil in het geloof, sektes, drugs en verslavingen. Neem de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van je kinderen en zoek hulp als je het nodig hebt. Van jeugdtrauma’s genezen vraagt ontzettend veel tijd en geduld. Voorkomen is beter dan genezen. Laten we dit stoppen door liefdevol op te voeden. Liefdevol opvoeden is opvoeding vanuit de wijsheid van het kind en jouw intentie om naar jezelf te kijken. Laat het kind je spiegel zijn.

Indien opvoeders geen eigenliefde ervaren kan dit moeilijk doorgegeven worden aan volgende generaties. Als je voelt dat het niet klopt of je wilt de cirkel doorbreken, zoek het avontuur op en weet dat iedereen gelukkig kan en mag zijn. En wie weet verandert het DNA van haat in liefde.

Veel gemaakte zinnen die onderscheid en wedijver in de hand werken:

1. Doe toch eens zoals je zus/broer/vriendin/buurkindje

Hiermee geef je impliciet aan dat er iets mis is met je kind! Dit werkt echt niet stimulerend maar doet wat met het zelfbeeld van het kind. 

2.Omdat jij de oudste bent mag jij dit doen. Hiermee leg je al een overdreven verantwoordelijkheid bij de ander. Dit geldt natuurlijk ook voor de middelste, jongste of hoeveel kinderen je hebt. Onderscheid in de opvoeding wekt irritatie en frustratie.

Het aanspreken op het ontwikkelingsniveau van het kind is een uitdaging maar niet onmogelijk. Luisteren maar de woorden en ervaar de beelden waarin het kind de wereld vorm geeft. Vraag ten alle tijde “hoe kan ik je helpen begrijpen”. 

3.Laat maar zitten, ik doe het wel voor je.

Hoe tergend langzaam kinderen soms iets onder de knie te krijgen, laat ze.. het versterkt de autonomie.

4.Je hebt wel echt Remedial Teaching nodig hoor want je moet nou eenmaal in groep 5 de tafels uit je hoofd kennen. Sommige kinderen leren op een andere manier. Dit noemen we meervoudige intelligentie. Als je niet binnen 2 weken de tafels uit het hoofd kunt stampen, wil dit nog niet zeggen dat je het nooit zal snappen. Snap ie!

Kinderen ontwikkelen zich op hun eigen manier. Stimulatie is uiteraard belangrijk maar om de intrinsieke motivatie te stimuleren en niet om een kind al bij voorbaat faalangst te bezorgen. Iedereen leert op zijn eigen manier en eigen tempo.

5. opa’s, oma’s, ooms, tantes, huisartsen, psychiaters en andere vervelende mensen die graag kinderen labelen!

Stop daarmee. Kinderen geloven de verhalen die over ze verteld worden.

 

“Love is the bridge between you and everything- Rumi”