Wie is de held?
15/05/2018
Wil je spelen?
05/07/2018
Bekijk alles

Je bent wat je denkt!

Oei, wat een zelfhulpkreet waar je niets aan hebt. Maar is dat ook zo? Waarom zijn de zelfhulpboeken en webinars/seminars van nationale en internationale zelfhulpmeesters dan zo drukbezocht? Ze begrijpen een belangrijk principe. De onbewuste programmering van de mens en hoe deze onbewuste programmering te doorzien. Positieve gedachten hebben een diepgaand effect op het gedrag alleen wanneer ze in overeenstemming zijn met onbewuste programmering. Dit is waarom je met alleen positief denken weinig verandering voelt en je leven na een webinar/seminar/zelfhulpboek gewoon terugvalt in oude patronen en overtuigingen.

De onderbewuste geest is een verzamelplaats van stimulus,respons,instincten en aangeleerde ervaringen. De informatie van de onbewuste geest zorgt ervoor dat nieuwe informatie in de bewuste geest niet geïntegreerd kan worden, mits je de onbewuste geest, bewust maakt. Het onderstaande figuur (Johari venster) geeft goed weer dat er verschillende lagen in het bewustzijn zijn. Veranderingen vinden slechts plaats als het onbewuste en het bewuste zo transparant worden dat keuzes gemaakt kunnen worden vanuit het geheel. Door inzicht te krijgen in het onbekende worden dingen helder en kan de werkelijkheid onder ogen worden gezien. Vanuit deze ruimte ontstaat creativiteit en energie om nieuwe patronen te ontwikkelen die helpend en voedend zijn voor lichaam en geest. Als de vrije ruimte transparant is, kun je bouwen door herhaling. Net als het leren van het alfabet, leer jezelf te voelen om weer jezelf te zijn. Vrij van overgenomen conditioneringen en angsten.

 

 

Waarom is het dan zo moeilijk?

Het brein heeft alle ervaringen opgeslagen en geregistreerd als zijnde positief of negatief.

Positieve signalen:

 • Innerlijke kalmte en tevredenheid;
 • Nieuwgierigheid, besef van openheid, gevoel van veiligheid, doelbewustheid en toewijding;
 • Gevoel dat je geaccepteerd wordt en dat anderen van je houden;
 • Frisheid in fysieke en mentale zin, zelfvertrouwen, gevoel van waardigheid;
 • Afwezigheid van stress, betrokkenheid en verbondenheid.

Negatieve signalen

 • Innerlijke strijd, verveling, vermoeidheid, fysiek of mentaal;
 • Depressie, angst, boosheid, vijandigheid, zelfkritiek en kritisch naar anderen;
 • Verwarring over je doel, gevoel van onveiligheid, onzekerheid;
 • Overdreven waakzaam, bedacht op mogelijke bedreigingen, stress, laag gevoel van eigenwaarde;
 • Verwarring, twijfel en apathie

Hoe kun je deze wisselwerking doorbreken?

Door je perceptie te veranderen. De manier waarop je naar jezelf kijkt en de wereld om je heen. De definitie van perceptie is: “bewustzijn van de elementen van de omgeving door middel van fysieke gewaarwording”. Je observeert wat er zich aandient in de omgeving die het bewustzijn in beweging brengt. Er gebeurt iets, je voelt iets en je reageert vanuit herhaling en herinnering. Het onderzoeken van gedachten vanuit de observatie stand, zet gevoelens in beweging die naar de oppervlakte rijzen. In plaats  je te identificeren met gevoelens, kijk je ernaar. Je maakt hier dus een keuze. Hoe kan ik denken zodat ik meer rust kan ervaren? Je leert het jezelf aan en laat verstorende gedachten toe maar onderdrukt ze niet. Door onderdrukking activeer je afweer en weerstand en worden barrières niet doorbroken.  Door ruimte te geven aan negatieve signalen en te onderzoeken wat de reden is van deze gedachten, kun je deze gedachten herkennen en naargelang ombuigen.

Waarom is het dan zo moeilijk?

We zitten vaak vast in typische gedachten die vernauwen, bijvoorbeeld:

 • Ik ben niet zo’n…;
 • Ik blijf het liefst in mijn comfortzone;
 • Dit is niet goed voor mijn imago;
 • Ik heb er gewoon geen zin in en daar hoef ik geen reden voor te hebben;
 • Laat iemand anders het maar doen;
 • Ik weet hoe ik erover denk. Probeer niet mij op andere gedachten te brengen;
 • Ik weet het beter dan jij;
 • Ik ben niet goed genoeg;
 • Daar ben ik te goed voor;
 • Laat mij met rust, bemoei je met je eigen zaken;
 • Ik ben ok maar jij niet;
 • Jij bent jij en ik ben ik;

Door gedachten en gevoelens te exploreren vanuit rust en ontspanning, krijg je inzicht en begrijp jezelf beter in relatie tot ziekte, pijn, ongemak of relaties en baan je de weg vrij naar helpende gedachten en gevoelens.

 

“You are not a drop in the ocean. You are the entire ocean in a drop”- Rumi